Respons

Cirka 700 personer är fast bosatta i Gamla Borgå. Invånarföreningens hemsida är menad främst för att betjäna dessa invånare. Målet med sidora är att underlätta förmedlingen av information gällande aktiviteter och evenemang i området.

På sidorna finns också nyttig och intressant information för andra intresserade av ärenden gällande Gamla Borgå.
Det är t.ex. möjligt att läsa de senaste numren av invånarföreningens tidning i pdf-format. Turister kan också hitta nyttig information på Borgå stads werbbplats och turismsidorna.

Hemsidan har framställts, utvecklas vidare och uppdateras av frivillig arbetskraft. Sidorna är inte ännu helt färdiga och att få till stånd en intressant och täckande helhet kräver tid och arbete. Men vi tar gärna emot konstruktiv respons av invånarna. De bästa förslagen är sådana som ni själva är villiga att förverkliga, då försäkrar vi att arbetsbördan inte blir för stor för någon.

Vad skulle Du vilja se på invånarföreningens hemsida? Framtidsplanerna kan innehålla bl.a. ett fotogalleri, diskussionsforum eller annons/marknadsplats ifall intresse finns. Idéer och respons kan sändas till: internetsivut.vanhaporvoo@gmail.com

Webmaster: A. Frankenhaeuser