VÅRT HEM GAMLA BORGÅ

Gamla Borgå är en betydande kulturmiljö och samtidigt ett hem för cirka 600 invånare. Även om historien är en del av vårt dagliga liv är vårt grannskap levande och fast i vår egna tid. Vi invånare är ständigt engagerade av hur Gamla Borgå kan utvecklas så att den erbjuder en fungerande miljö för modernt boende.

Invånarna sätter stort värde på stadsdelens atmosfär, skönhet, högklassiga tjänster och inte minst den mångfald som invånare och turister för med sig.

”Gamla Borgå är en levande och livlig stadsdel. Här kan du höra kulturhistoriens vingslag samtidigt som du är nära naturen och alla tjänster.”

VÅRT HEM GAMLA BORGÅ

Gamla Borgå är en betydande kulturmiljö och samtidigt ett hem för cirka 600 invånare. Även om historien är en del av vårt dagliga liv är vårt grannskap levande och fast i vår egna tid. Vi invånare är ständigt engagerade av hur Gamla Borgå kan utvecklas så att den erbjuder en fungerande miljö för modernt boende.

Invånarna sätter stort värde på stadsdelens atmosfär, skönhet, högklassiga tjänster och inte minst den mångfald som invånare och turister för med sig.

”Gamla Borgå är en levande och livlig stadsdel. Här kan du höra kulturhistoriens vingslag samtidigt som du är nära naturen och alla tjänster.”

Vy över gamla bron mot domkyrkan (1890-1910), Gustav Sandberg, lähde: sls.finna.fi

Kulturmiljö

Gamla stan i Borgå omfattar cirka 18 hektar och ligger längs Borgå å intill stadens nuvarande stadskärna. Området avgränsas i väster av ån, i söder av Mannerheimgatan och Krämaregatan, i öster av Brunnsgatan och i norr av den forna gränsen mellan Borgå stad och -landskommun.

Intill gamla Borgå ligger de vackra naturområdena och friluftslandskapen Marens strand, Borgbacken och Näsebacken. Gamla Borgå finns med på listan över finska nationallandskap och nationellt betydelsefulla kulturmiljöer.

Traditioner och samtid

Gamla Borgå har gott om trähus som ursprungligen byggdes på 1700- och 1800-talen. Det finns också nyare byggnader, byggda i enlighet med områdets byggregler och med respekt för traditionell byggnadsarkitektur.

Några av områdets vackra och stora innergårdar tillhör bostadsaktiebolag som omfattar både ägar- och hyreslägenheter.

Vi är måna om att ta hand om bebyggelsen i stadsdelen. Våra bostäder kombinerar traditionell arkitektur med modern hemteknik och komfort.

Bevarandet av Gamla Borgås karaktär

Gamla Borgå har en unik och mångfacetterad miljö. Den värnas så att vi kan föra det värdefulla och unika byggnadsarvet vidare till kommande generationer. Reparation och restaurering stöder också hållbar utveckling och fungerar som motvikt till nybyggnation.

Dokumenterade riktlinjer för byggnadsvård finns tillgängliga för renovering av hus och innergårdar i Gamla Borgå. Riktlinjernas syfte är att rådgiva restaureringen och byggandet i Gamla Borgå så att byggnadsarvet bevaras och vårdas.

Förutom duktiga timmermän och snickare finns det flera måleri-, gårds- och byggföretag med erfarenhet av projekt i Gamla Borgå.