KONTAKTUPPGIFTER

Syftet med invånarföreninges hemsida är att betjäna områdets invånare och främja kommunikation om föreningens aktiviteter och evenemang. Vi välkomnar feedback och idéer om hemsidan såväl som föreningens verksamhet.

Epost: hallitus.vanhaporvoo@gmail.com

Styrelse

  • Andreas ”Anton” Frankenhaeuser, ordförande, tel. 040 5027326
  • Petri Tykkä, vice ordförande, kassör
  • Joni Mäkitalo, sekreterare
  • Styrelsemedlemmar: Max Lundell, Arja Rajakaltio, Marko Kangas, Maria Lindborg-Wigert, Johanna Rajamäki, Tuukka Vasama, Topi Lintukangas, Janica Johansson

KONTAKTUPPGIFTER

Syftet med invånarföreninges hemsida är att betjäna områdets invånare och främja kommunikation om föreningens aktiviteter och evenemang. Vi välkomnar feedback och idéer om hemsidan såväl som föreningens verksamhet.

Epost: hallitus.vanhaporvoo@gmail.com

Styrelse

  • Andreas ”Anton” Frankenhaeuser, ordförande, tel. 040 5027326
  • Petri Tykkä, vice ordförande, kassör
  • Eva Utter-Lindfors, sekreterare
  • Styrelsemedlemmar: Tuukka Vasama, Maria Lindborg-Wigert, Johanna Rajamäki, Max Lundell, Mika Peltola, Arja Rajakaltio, Marko Kangas, Joni Mäkitalo
vpay-yhteystiedot

Föreningen på sociala medier

Vi informerar om föreningens verksamhet även på sociala medier och föreningens öppna WhatsApp grupp!

Facebook 

Instagram

WhatsApp