Årets Sparre – föreslå kandidat

Föreningen invånarna i Gamla Borgå r.f. lanserade Årets Sparre-utmärkelse 2023, vilket var Lois Sparres historiska föreläsnings 125-års jubileumsår. Utmärkelsen beviljas en person som med sitt agerande har främjat området Gamla Borgås framgång och livskraft. Den första utmärkelsen tilldelades Tauno Tarna.

Föreningen invånarna i Gamla Borgå delar utmärkelsen igen i år. Årets Sparre publiceras den 3 april. Samma dag år 1898 höll Lois Sparre sitt framgångsrika brandtal för att skydda Gamla Borgå. Utmärkelsen utdelas till vinnaren onsdagen den 3 april kl. 18:00 i Borgå Museum. Tillställningen är öppen för publik.

Nu söker vi kandidater som kan få Årets Sparre-utmärkelse!

Ge förslag till kandidater som med sin verksamhet, antingen som privatpersoner eller genom sin yrkesverksamhet har främjat Gamla Borgås framgång allmänt och på gräsrotsnivå. Årets Sparre kan påverka också i vardagen, samhälleligt o.s.v. Argumenten kan vara mångsidiga och de får tolkas från olika synvinklar.

Skicka in din kandidats namn samt orsakerna till att din kandidat skulle vara värd utmärkelsen på adressen hallitus.vanhaporvoo@gmail.com senast den 24.3. Du kan också ge förslag på din kandidat genom sociala medier, antingen Facebook eller Instagram med ett privat meddelande.

Årets Sparre har påverkat området positivt

”Som en invånarförening vill vi lyfta fram personer som är modiga, framsynta och beredda att försvara viktiga värderingar. Årets Sparre kan på många olika sätt vara meriterad. Vi vill inte för mycket begränsa hurudan kandidaternas insats det är fråga om utan alla kan tolka det utgående från sina egna utgångspunkter” säger föreningens ordförande Anton Frankenhaeuser och viceordförande Petri Tykkä.

Styrelsen för föreningen invånarna i Gamla Borgå förbehåller sig rätten att utnämna utmärkelsens mottagare.

*****

Bakgrund – Lois Sparre (1863 – 1964) var en svensk möbeldesigner, bildkonstnär och greve som bodde i Finland 1890 – 1908 och är en av de betydelsefullaste personerna vid den moderna finska konstindustrins födelsestadie. I hans Iris-fabrik, som grundades i Borgå, fick både möbler och keramiska föremål en ny form. Lois Sparre kämpade för att bevara Gamla Borgå under en tid då stadsdelen hotades av rivning och nybygge. Det är hans förtjänst att vi ännu i dag kan njuta av Borgås unika stämning.

Share this post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *