Föreslå kandidat till Årets Sparre-utmärkelsen!

Årets Sparre-utmärkelse delas nu ut för första gången ­– Ge ett förslag till kandidater av utmärkelsen

Föreningen invånarna i Gamla Borgå r.f. lanserar Årets Sparre-utmärkelse under Louis Sparres historiska föreläsnings 125-års jubileumsår. Utmärkelsen beviljas en person som med sitt agerande har främjat området Gamla Borgås livskraft. Årets Sparre publiceras den 3 april. Samma dag år 1898 höll Lois Sparre sitt framgångsrika brandtal för att skydda Gamla Borgå.

Nu söker vi kandidater som kan få Årets Sparre-utmärkelse!

Nu ber vi Gamla Borgås invånare och aktörer att ge förslag till kandidater som med sin verksamhet, antingen som privatpersoner eller genom sin yrkesverksamhet har främjat Gamla Borgås framgång allmänt och på gräsrotsnivå. Årets Sparre kan påverka också i vardagen, samhälleligt o.s.v. Argumenten kan vara mångsidiga och de får tolkas från olika synvinklar.

Skicka in din kandidats namn samt orsakerna till att din kandidat skulle vara värd utmärkelsen på adressen hallitus.vanhaporvoo@gmail.com senast den 26.3. Du kan också ge förslag på din kandidat genom sociala medier, antingen Facebook eller Instagram med ett privat meddelande.

Årets Sparre har påverkat området positivt

”Årets Sparre-utmärkelse har utgått från tanken att vi även i framtiden behöver personer som är modiga, framsynta och beredda att försvara viktiga värderingar. Som en invånarförening vill vi lyfta fram dessa personer. De blivande Sparre kan på många olika sätt vara meriterade. Vi vill inte för mycket begränsa hurudan kandidaternas insats det är fråga om utan alla kan tolka det utgående från sina egna utgångspunkter” säger föreningens ordförande Anton Frankenhaeuser och viceordförande Petri Tykkä.

Styrelsen för föreningen invånarna i Gamla Borgå förbehåller sig rätten att utnämna utmärkelsens mottagare.

*****

Bakgrund – Louis Sparre (1863 – 1964) var en svensk möbeldesigner, bildkonstnär och greve som bodde i Finland 1890 – 1908 och är en av de betydelsefullaste personerna vid den moderna finska konstindustrins födelsestadie. I hans Iris-fabrik, som grundades i Borgå, fick både möbler och keramiska föremål en ny form. Louis Sparre kämpade för att bevara Gamla Borgå under en tid då stadsdelen hotades av rivning och nybygge. Det är hans förtjänst att vi ännu idag kan njuta av Borgås unika stämning.

Share this post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *