Invånarföreningens styrelse 2024

Hälsningar från invånarföreningens årsmöte! Nästan 20 invånare deltog i mötet. Mötet behandlade föreningens stadgeenliga ärenden och valde ny styrelse.

Anton Frankenhaeuser fortsätter som ordförande och som styrelsemedlemmar fortsätter Petri Tykkä, Joni Mäkitalo, Janica Johansson, Maria Lindborg, Johanna Rajamäki och Tuukka Vasama. Sampo Noponen, Jan Bollström och Aapo Väänänen började som nya medlemmar.

Diskussionerna betonade bl.a. Gamla Borgås särskilda behov och dialogen med staden. Det är tydligt att områdets särdrag inte beaktas tillräckligt i planeringen. Vi pratade också om invånartidningen, dess finansiering och penginsamling i stort.

Tack alla deltagare för en livlig diskussion!

Share this post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *