Tauno Tarna är Årets Sparre

Årets Sparre-utmärkelse delades ut för första gången – Årets Sparre är Tauno Tarna

Föreningen Invånarna i Gamla Borgå har valt formgivaren och inredningsarkitekten Tauno Tarna till Årets Sparre. Han är också en välkänd förespråkare för gammal byggnadstradition. Som privatperson har Tauno Tarna varit verksam som förespråkare för Gamla Borgå och byggnadsarvet. I Gamla Borgå har han arbetat sedan 1980 med att restaurera Solitander huset och byggnader på dess gård. Hans arkiv och tysta kunskap är ovärderlig och ojämförlig. Tarna fick flera röster för Årets Sparre och i motiveringen beskrevs han som; kunnig, proaktiv, långtgående och aktiv i att ta ställning.

Dessutom vill Föreningen Invånarna i Gamla Borgå ge ett hedersomnämnande till Wilenius båtvarv rf., som underhåller och utvecklar Wilenius båtvarvets verksamhet och det kulturhistoriskt värdefulla varvsområdet med sina byggnader. Wilenius båtvarv var också en populär kandidat till Årets Sparre. Med ett hedersomnämnande vill invånarföreningen visa sitt stöd för föreningen som gjort ett berömligt jobb och synligt kämpat för att varvets verksamhet ska kunna fortsätta.

Föreningen Invånarna i Gamla Borgå lanserade Årets Sparre med inspiration från Louis Sparres Det Gamla Borgå-föredrag. Idén utgick från att lyfta fram individer som är aktiva och redo att försvara de saker de tycker är viktiga. Utmärkelsen ges till en person som på ett eller annat sätt har bidragit till livskraften i bostadsområdet Gamla Borgå.

Årets Sparre-utmärkelse delades den 3 april efter Louis Sparres Det Gamla Borgå föredrag, ett evenemang som ordnades av Föreningen Invånarna i Gamla Borgå och Borgå museum, 125 år senare, i samma sal, i nuvarande Borgå gymnasium

Share this post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *