Välkommen på årsmöte 29.2.24!

Välkommen till Föreningen Invånarna i Gamla Borgås stadgeenliga årsmöte. På mötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden.

Tid: torsdag 29.2.2024, kl. 18:00

Plats: Dragonregementet, Ågatan 24.

Vi önskar alla invånare välkomna till föreningens verksamhet som betonar samverkan och fungerar på frivillig basis. I föreningen är det möjligt att främja ärenden som man anser viktiga för bostadsområdets trivsel eller hjälpa till med att ordna sammankomster, evenemang, talko mm.

Kom med och skapa ett trivsamt och gemensamt bostadsområde!

Föreningen Invånarna i Gamla Borgå rf

Styrelsen

Share this post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *