INVÅNARFÖRENINGENS

VERKSAMHET

Föreningen invånarna i Gamla Borgå r.f har sedan år 1982 fungerat som invånarnas språkrör. Invånarföreningen målsättning är att utveckla och liva upp bostadsområdet samt engagera till diskussion kring bevarandet av Gamla Borgås speciella karaktär.

Föreningens verksamhet fungerar på frivillig basis. I verksamhetens betonar vi trivsamhet och samhörighet. Alla intresserade är hjärtligt välkomna med i verksamheten.

Vi tar gärna emot idéer och förslag på hur föreningen skulle kunna främja gemenskapen mellan invånarna i Gamla Borgå.

INVÅNARFÖRENINGENS VERKSAMHET

Föreningen invånarna i Gamla Borgå r.f har sedan år 1982 fungerat som invånarnas språkrör. Invånarföreningen målsättning är att utveckla och liva upp bostadsområdet samt engagera till diskussion kring bevarandet av Gamla Borgås speciella karaktär.

Föreningens verksamhet fungerar på frivillig basis. I verksamhetens betonar vi trivsamhet och samhörighet. Alla intresserade är hjärtligt välkomna med i verksamheten.

Vi tar gärna emot idéer och förslag på hur föreningen skulle kunna främja gemenskapen mellan invånarna i Gamla Borgå.

Invånarföreningen har genom åren fokuserat på bl.a. följande teman:

Gemenskap och evenemang

 • Julmarknad, loppisevenemang osv.
 • WPGB tidning
 • Talko och mindre sammankomst

Trivsam boendemiljö

 • Trafik
 • Underhåll
 • Stadsbild (exempelvis skyltning, grafitti)

Bevarande av stadsdelens karaktärsdrag

 • Byggnadssätt och restaurering
 • Införande och tillämpning av ny bygg- och boendeteknik

Hållbar turism

 • Stanna gärna flera dagar!

Tillsammans för ett trivsamt bostadsområde

Alla invånare i Gamla Borgå är välkomna att delta i föreningens verksamhet!

Evenemang som gårdsloppisen och julmarknaden är konkreta former av föreningens verksamhet utöver invånartidningen ”Wanha Borgå – Gamla Borgå”. Dessutom ordnar vi mindre sammankomster och evenemang för att lära känna varandra och öka sammanhållningen.

På sistone har vi höjt den allmänna trivsamheten exempelvis med städtalkon på gator och gränder och genom att tillsammans avlägsna grafittiklotter.

Vi betonar samverkan och dialog med andra föreningar som är verksamma i Gamla Borgå och vårt närområde.

Tillsammans för ett trivsamt bostadsområde

Alla invånare i Gamla Borgå är välkomna att delta i föreningens verksamhet!

Evenemang som gårdsloppisen och julmarknaden är konkreta former av föreningens verksamhet utöver invånartidningen ”Wanha Borgå – Gamla Borgå”. Dessutom ordnar vi mindre sammankomster och evenemang för att lära känna varandra och öka sammanhållningen.

På sistone har vi höjt den allmänna trivsamheten exempelvis med städtalkon på gator och gränder och genom att tillsammans avlägsna grafittiklotter.

Vi betonar samverkan och dialog med andra föreningar som är verksamma i Gamla Borgå och vårt närområde.

Verktyg som lånas och hyrs av föreningen

Invånarföreningen lånar och hyr utrustning för renoveringsarbeten. Föreningens medlemmar får låna verktyg utan kostnad. Alla låneverktyg och utrustning hämtas och återlämnas av låntagaren från föreningens lager på Adlercreutzgatan 20. Invånarna får gärna föreslå vilka slags verktyg eller utrustning som önskas för gemensamt bruk. (Förfrågningar: Andreas ”Anton” Frankenhaeuser, tel. 040 5027326)

 

Gemensam utrustning (gratis för medlemmar):

Byggnadsställningar i aluminium 10 € / dag (Boka ställningarna i god tid innan målningssäsongens start!)

Speedheater färgborttagare 3 € / dag

Kokkärl för kokning av rödmylla

Flishugg för flisning av grenar och kvistar 10 €/dag

Sekatör med långt skaft

vpay-asukasyhdistys

Bli medlem!

Anslut dig till föreningen som personmedlem eller understödande
medlem.

Medlemsavgiften är:

25 € / hushåll
50 € / understödande medlem

Betala avgiften:

 • Med MobilePay appen: Föreningens nummer är 50700.
 • Till föreningens konto: Aktia Borgå FI3240501040007451. Glöm inte att skriva ditt namn och adress i meddelanderutan!

Medlemsavgifterna täcker kostnaderna för föreningens verksamhet, till exempel: evenemang, Wanha Porvoo – Gamla Borgå invånartidning, gemensamma verktyg och utrustning, lagerhyra m.m.